Prensa

Sigue las últimas actualizaciones sobre la declaración de ‘Educomunicación en España’.

Més d’un centenar de professors de 33 universitats espanyoles reivindiquen una major formació en Comunicació dels futurs mestres (Más de un centenar de profesores de 33 universidades españolas reivindican una mayor formación en Comunicación de los futuros maestros)
El Manifest “L’Educomunicació a Espanya: un repte urgent per la societat digital” reivindica la inajornable necessitat de millorar la formació dels educadors en cultura mediàtica i digital (El Manifiesto ‘La educomunicación en España: un reto urgente para la sociedad digital’ reivindica la inaplazable necesidad de mejorar la formación de los docentes en cultura mediática y digital)